ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กินทาง '

  กินทาง  หมายถึง ว. ล้าทาง (ใช้แก่ยวดยาน) เช่น ขับรถกินทาง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กินที่

  ก. เปลืองที่.

 • กินที่ลับไขที่แจ้ง

  (สํา) ก. เปิดเผยเรื่องที่ทํากันในที่ลับ.

 • กินนอกกินใน

  ก. เอากําไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กําหนด.

 • กินนอน

  น. เรียกโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนกินอยู่หลับนอนในโรงเรียนว่าโรงเรียนกินนอน, เรียกนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนกินนอนว่านักเรียนกินนอน.

 • กินน้ำ

  ก. มีท้องเรือจมลึกลงไปในน้า เช่น เรือกินน้ำตื้น เรือกินน้ำลึก.

 • กินน้ำตา

  (สํา) ก. ร้องไห้, เศร้าโศก.

 • กินน้ำตาต่างข้าว

  (สำ) ก. ร้องไห้เศร้าโศกจนไม่เป็นอันกิน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒