ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กำมังละการ '

  กำมังละการ  หมายถึง น. ตําหนัก. (ช.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กำมังวิลิต

  น. ตําหนักในสระ. (ช.).

 • กำมัชพล

  [-มัดชะพน] น. ชื่อเกณฑ์เลขในคัมภีร์สุริยยาตร ซึ่งคํานวณมาจากจุลศักราช.

 • กำยาน ๑

  น. วัตถุหอมชนิดหนึ่ง เกิดจากยางใสกลิ่นหอมที่ออกจากเปลือกของต้นกำยานบางชนิด เกิดขึ้นได้เนื่องจากเปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมา เมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลำต้น แกะออกมาได้.

 • กำยาน ๒

  น. (๑) ชื่อไม้ต้นขนาดกลางหลายชนิดในสกุล Styrax วงศ์Styracaceae ขึ้นตามป่าเขาในระดับสูง ใบเดี่ยว ด้านบนสีขาว ดอกสีขาว หอมอ่อน ๆ ไม้ต้นชนิดนี้ บางชนิดเมื่อเปลือกถูกกรีดหรือมีราลง ก็จะขับยางใสกลิ่นหอมออกมาเมื่อแห้งจะแข็งติดอยู่กับลำต้น แกะออกมาได้ เรียกว่ากำยาน. (๒) ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่ง มีกลิ่นหอม เรียกว่ากล้วยกํายาน. (พจน. ๒๔๙๓).

 • กำยำ

  ว. ใหญ่โตแข็งแรง เช่น รูปร่างกํายําล่าสัน.

 • กำรอ

  ว. เข็ญใจ เช่น แก่ฝูงมนุษย์ผู้กํารอ. (ม. คําหลวง นครกัณฑ์).

 • กำราก, กำหราก

  น. ช้างตกมัน เช่น หยาบคายฉายฉัดถีบแทง กํารากร้ายแรงแลเหลือกำลังควาญหมอ. (ดุษฎีสังเวย), กลจะขี่ช้างกําหรากเหลือลาม. (ตําราขี่ช้าง).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒