ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กามโรค '

  กามโรค  หมายถึง น. โรคซึ่งติดต่อกันได้โดยการประกอบกามกิจหรือติดต่อกันโดยใช้สิ่งของร่วมกับคนเป็นกามโรคเป็นต้น, เรียกเป็นสามัญว่า โรคบุรุษหรือ โรคผู้หญิง.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กามวิตก

  น. ความครุ่นคิดในกาม, ความคิดคำนึงในทางกาม. (ป.).

 • กามวิตถาร

  [กามวิดถาน] น. การประกอบกามกิจที่ผิดปรกติวิสัย เช่น รักร่วมเพศ,การทรมานตนหรือผู้อื่นก่อนหรือในระหว่างร่วมเพศ. ว. ผิดปรกติทางเพศเช่นนั้น.

 • กามสมังคี

  ว. พร้อมด้วยกามคุณ เช่น เสด็จเสวยอุฬาริกราชกามสมังคีศรีสุขุมสุข.(ม. ร่ายยาว นครกัณฑ์). (ป. กาม + สมงฺคี = มีความพร้อมเพรียง).

 • กามัช

  ว. เกิดแต่กาม. (ป., ส.).

 • กามา

  (กลอน) น. กาม เช่น เข้าแต่หอล่อกามา. (มูลบท).

 • กามาทีนพ

  น. โทษแห่งกาม. (ป. กาม + อาทีนว).

 • กามาพจร, กามาวจร

  ว. ที่ยังข้องอยู่ในกาม, ที่ท่องเที่ยวอยู่ในกามภพ. (ป. กาม + อวจร).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒