ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กามฉันท์ '

  กามฉันท์  หมายถึง น. ความพอใจในกามคุณทั้ง ๕. (ป.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กามตัณหา

  น. ความอยากในกามคุณทั้ง ๕. (ป.).

 • กามท-

  [กามมะทะ-] ว. ผู้ให้ตามที่ปรารถนา เช่น หนึ่งโสดกามทราชจักประพาศยลราชี ตามวิถีแนวไม้ไพรระเรียง. (ม. คําหลวงหิมพานต์). (ป., ส.).

 • กามเทพ

  น. เทพเจ้าแห่งความรัก. (ป.).

 • กามน

  [กา-มน] ว. เต็มไปด้วยกาม เช่น ฤๅโฉมพระศรีศริ อภิลาศกามน.(สุธน). (ป., ส.).

 • กามภพ

  น. ที่เกิดของผู้ที่ยังเกี่ยวด้วยกาม, โลกเป็นที่อยู่อาศัยของผู้เสพกามได้แก่ อบายภูมิ ๔ (นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปรตวิสัยภูมิ อสุรกายภูมิ)มนุษยโลก ๑ และสวรรค์ ๖ ชั้น (จาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกาดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานนรดี ปรนิมมิตวสวัตดี) รวมเป็น ๑๑,กามภูมิ ก็ว่า. (ป.).

 • กามราค, กามราคะ

  [กามมะราก, กามมะ-] น. ความกําหนัดในกาม. (ป., ส.).

 • กามโรค

  น. โรคซึ่งติดต่อกันได้โดยการประกอบกามกิจหรือติดต่อกันโดยใช้สิ่งของร่วมกับคนเป็นกามโรคเป็นต้น, เรียกเป็นสามัญว่า โรคบุรุษหรือ โรคผู้หญิง.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒