ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กาฝาก '

  กาฝาก  หมายถึง น. ชื่อพืชเบียนหลายชนิดในหลายวงศ์ที่อาศัยเกาะดูดน้ำและแร่ธาตุ หรือสารอาหารที่สังเคราะห์แล้วจากพรรณไม้อื่นส่วนใหญ่มักใช้เรียกไม้พุ่มที่อาศัยเกาะเบียนไม้ต้นชนิดต่าง ๆในวงศ์ Loranthaceae, Santalaceae และ Viscaceae.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กาพย์

  น. คําร้อยกรองประเภทหนึ่ง มีหลายชนิด เช่น กาพย์ฉบังกาพย์สุรางคนางค์ กาพย์ยานี กาพย์ขับไม้. (ส. กาวฺย).กาพย์กลอน น. คําร้อยกรอง.

 • กาเฟอีน

  น. สารประกอบอินทรีย์ประเภทพิวรีน มีสูตรเคมี C8H10O2N4ลักษณะเป็นผลึกสีขาว มีในใบชา เมล็ดกาแฟ เป็นยาเสพติดอย่างอ่อน มีฤทธิ์อย่างแรงต่อหัวใจ ใช้ในการแพทย์. (ฝ. caf้ine).

 • กาแฟ ๑

  น. ชื่อเครื่องดื่มชนิดหนึ่ง ทํามาจากเมล็ดต้นกาแฟ.

 • กาแฟ ๒

  น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Coffea วงศ์ Rubiaceae เช่นชนิด C. arabica L., C. canephora Pierre ex Froehnerและ C. liberica Bull. ex Hiern ชนิดหลังนี้ กาแฟใบใหญ่ก็เรียก, กาแฟเป็นพืชแถบทวีปแอฟริกา ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเมล็ดแก่คั่วแล้วบด ใช้ชงเป็นเครื่องดื่ม ในเมล็ดกาแฟมีสารเคมีชนิดหนึ่ง เรียกว่า กาเฟอีน.

 • กาม, กาม-

  [กามมะ-] น. ความใคร่, ความใคร่ทางเมถุน. (ป., ส.).

 • กามกรีฑา

  น. ชั้นเชิงในทางกาม. (ส.).

 • กามกิจ

  น. การร่วมประเวณี.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒