ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กัมโพช '

  กัมโพช  หมายถึง [กําโพด] น. แคว้นเขมร, (โบ) ชื่อแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย,กัมพุช ก็ใช้.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กัมมัชวาต

  [กํามัดชะวาด] (แบบ) น. กรรมชวาต, ลมเบ่ง. (ป.).

 • กัมมัฏฐาน

  ดู กรรมฐาน.

 • กัมมันตภาพรังสี

  [กํามันตะ-] น. การเสื่อมสลายโดยตัวเองของนิวเคลียสของอะตอมที่ไม่เสถียร เป็นผลให้ได้อนุภาคแอลฟา อนุภาคบีตา รังสีแกมมาซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีช่วงคลื่นสั้นมากและมีพลังงานสูงทั้งหมดนี้พุ่งออกมาด้วยความเร็วสูงมาก ในบางกรณีอาจมีพลังงานความร้อนและพลังงานแสงเกิดตามมาด้วย เช่น การเสื่อมสลายของนิวเคลียสของธาตุเรเดียมไปเป็นธาตุเรดอน. (อ. radioactivity).

 • กัมมันตรังสี

  [กํามันตะ-] ว. ที่สามารถเกิดกัมมันตภาพรังสีได้ (ใช้แก่ธาตุหรือสาร).(อ. radioactive).

 • กัมมาร

  [กํามาน] (แบบ) น. กรรมาร, ช่างทอง, ช่างเหล็ก. (ป.; ส. กรฺมาร).

 • กัมลาศ

  [กํามะลาด] (แบบ) น. กมลาสน์ คือ พระพรหม เช่น เพียงกัมลาศลงมาดิน. (ม. คําหลวง กุมาร). (ป., ส. กมลาสน).

 • กัยวิกัย

  [ไกยะวิไก] (แบบ) น. การซื้อและการขาย. (ป. กยวิกย).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒