ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กัมพุช ๑, กัมพุช- '

  กัมพุช ๑, กัมพุช-  หมายถึง [กําพุด, กําพุดชะ-] น. แคว้นเขมร, (โบ) ชื่อแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย, กัมโพช ก็ใช้.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กัมพุชพากย์

  น. ภาษาเขมร.

 • กัมพุช ๒

  น. ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง.

 • กัมพู

  (แบบ) น. หอยสังข์; ทอง เช่น กัมพูหุ้มพู่พรรณจามรี. (บุณโณวาท),ทองสุคนธ์ปนสุวรรณ์กัมพู. (รามเกียรติ์ ร. ๒), (โบ) เขียนเป็น กําพูกําภู ก็มี. (ป., ส. กมฺพุ).

 • กัมพูชา

  น. ชื่อประเทศเขมร.

 • กัมโพช

  [กําโพด] น. แคว้นเขมร, (โบ) ชื่อแคว้นหนึ่งทางตอนเหนือของอินเดีย,กัมพุช ก็ใช้.

 • กัมมัชวาต

  [กํามัดชะวาด] (แบบ) น. กรรมชวาต, ลมเบ่ง. (ป.).

 • กัมมัฏฐาน

  ดู กรรมฐาน.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒