ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กันชน '

  กันชน  หมายถึง น. เครื่องป้องกันการกระทบกระแทกด้านหน้าและด้านหลังรถยนต์,เรียกประเทศที่กั้นอยู่ระหว่างดินแดนของ ๒ ประเทศ เพื่อมิให้พิพาทกันในเรื่องดินแดนและผลประโยชน์ว่า ประเทศกันชน.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กันชีพ

  น. สายห้อยใช้สะพายเฉวียงบ่า ๒ ข้าง หรือข้างเดียว.

 • กันแซง ๑

  น. กองทําหน้าที่แซงในพยุหยาตรา, คู่กันกับ กันแทรก คือกองทําหน้าที่แทรกทั้งนี้เพื่อป้องกันจอมทัพ.

 • กันแดด

  น. ชื่อหมวกชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ก๊อกหรือไม้ฉำฉาหรือไม้โสน หุ้มด้วยผ้า, หมวกกะโล่ ก็เรียก.ว. ที่ลดความเข้มของแสง เช่น แว่นกันแดด หมวกกันแดด.

 • กันตัว

  ก. ป้องกันตัว, รักษาตัว.

 • กันท่า

  (ปาก) ก. แสดงกิริยาอาการขัดขวางไม่ให้ผู้อื่นกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้สะดวก.

 • กันแทรก

  [-แซก] น. กองทําหน้าที่แทรก เพื่อป้องกันจอมทัพ, คู่กันกับกันแซง.

 • กันพิรุณ

  น. กรรภิรมย์.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒