ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กะลำพอ '

  กะลำพอ  หมายถึง น. ต้นหลุมพอ เช่น โพกพายโพกะลําพอ. (ประชุมเชิญขวัญ).(ดู หลุมพอ).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กะลิง

  น. ชื่อนกปากงุ้มเป็นขอชนิด Psittacula finschii ในวงศ์Psittacidae หัวสีเทา ตัวสีเขียวปากแดง หางยาว.

 • กะลิงปลิง

  น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง. (พจน. ๒๔๙๓).

 • กะลิ้มกะเหลี่ย

  ว. แสดงอาการให้รู้ว่าอยากได้.

 • กะลิอ่อง

  (ถิ่น-พายัพ) น. กล้วยน้ำว้า. (ดู น้าว้า).

 • กะลุมพี

  น. ชื่อปาล์มชนิด Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr. ในวงศ์Palmae ขึ้นเป็นกอในป่าพรุและที่ชื้นแฉะทางภาคใต้ ผลเป็นช่อใหญ่และแน่น ปลายผลตัด ผิวเหลืองเกลี้ยงเป็นมัน ไม่มีหนาม เยื่อหุ้มเมล็ดขาว รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ กินได้ ยางในลําต้นเหนียวใช้ติดกระดาษแทนกาวได้, ลุมพี ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียกหลุมพี. (มลายู ว่า กะลุมปี).

 • กะเล็ง

  น. แขกกลิงค์.

 • กะเล่อกะล่า

  ว. อาการที่แต่งกายรุ่มร่ามเกินพอดี เช่น เขาแต่งตัวกะเล่อกะล่าผิดกาลเทศะ, ซุ่มซ่าม เช่น เขาเดินกะเล่อกะล่าออกไปกลางถนนเลยถูกรถชน, เซ่อซ่า เช่น เขากะเล่อกะล่าเข้าไปอยู่กับพวกเล่นการพนันเลยถูกจับไปด้วย, เก้งก้าง เช่น เขาเป็นคนท่าทางกะเล่อกะล่าอย่างนั้นเอง, กะเร่อกะร่า เร่อร่า หรือ เล่อล่า ก็ว่า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒