ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กลา '

  กลา  หมายถึง [กะลา] (แบบ) น. เสี้ยวที่ ๑๖ แห่งดวงเดือน, ดวงเดือน;ระเบียบพิธีของการบูชา เช่น ไปคํานับศาลสุรากลากิจ. (อภัย),ใช้ว่า กระลา ก็มี. (ป., ส.).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กล่า

  [กฺล่า] (โบ; กลอน) ก. ควัก, แขวะ, แหวะ, เช่น อีกกรบอกหววมึงกูจะผ่า กูจะกล่าเอาขวนนหววมึงออกแล. (ม. คําหลวง ชูชก).

 • กล้า ๑

  [กฺล้า] น. ต้นข้าวที่เพาะไว้สําหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลมเรียกพืชที่เพาะไว้สําหรับย้ายไปปลูกในที่อื่นว่า กล้า เช่น กล้าพริกกล้ามะเขือ.

 • กล้า ๒

  [กฺล้า] ก. ไม่กลัว, ไม่ครั่นคร้าม. ว. แข็ง เช่น เหล็กกล้า,แรง เช่น เวทนากล้า.

 • กล้าได้กล้าเสีย

  ว. ใจป้ำ, ใจเป็นนักเลง, ไม่กลัวขาดทุน.

 • กล้านักมักบิ่น

  (สํา) ว. กล้าเกินไปมักจะเป็นอันตราย.

 • กลาก

  [กฺลาก] น. ชื่อโรคผิวหนังอย่างหนึ่ง มีหลายชนิด เกิดจากเชื้อราขึ้นเป็นวง มีอาการคัน, ขี้กลาก ก็ว่า, (ราชา) โรคดวงเดือน.

 • กลากลาด

  [กฺลากฺลาด] (กลอน) ว. มากหลาย, เกลื่อนกล่น, เช่นมากลากลาดกันแดน. (ลอ).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒