ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กระหรอด '

  กระหรอด  หมายถึง [-หฺรอด] น. นกกรอด. (ดู ปรอด).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กระหริ่ง

  น. บ่วงหวายสําหรับดักสัตว์ที่กระโดดเช่นเนื้อและกวาง เช่นจับกระหริ่งบ่วงข่ายถือ แบกหอกปืนลงจากเรือน. (สุบิน),กะริง ก็ว่า.

 • กระหวน

  (กลอน) ก. หวนถึง เช่น และกระหวนกระโหยหา. (ดุษฎีสังเวย).

 • กระหวัด

  ก. ตวัด, วัดเข้ามาโดยเร็ว, รัดรึง; ย้อน เช่น เจ้าหวนคิดกระหวัดวน.(พากย์นางลอย).

 • กระหวัดเกล้า

  น. วิธีรําละครท่าหนึ่ง. (ฟ้อน).

 • กระหว่า

  (โบ; กลอน) ว. ราวกับว่า เช่น หน้าตาหัวอกรกเป็นขน ดูสง่ากระหว่าคนหรือนนทรี. (มโนห์รา).

 • กระหอง

  ดู จงโคร่ง, โจงโคร่ง.

 • กระหัง

  น. ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้ชาย เชื่อกันว่าเดิมเป็นผู้ชายที่เรียนวิชาอาคมแก่กล้าเข้าก็มีปีกมีหาง จะไปไหนก็ใช้กระด้งต่างปีก สากตําข้าวต่างขา สากกะเบือต่างหาง ชอบกินของโสโครก, คู่กับ กระสือ ซึ่งเป็นผีผู้หญิง, ใช้ว่า กระหาง ก็มี เช่นถ้าเปนสัจว่าเปนกระสือกระหางจะกละจริงไซร้. (สามดวง).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒