ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' ก่นโคตร '

  ก่นโคตร  หมายถึง ก. ขุดโคตรขึ้นมาด่า.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • ก่นแต่

  ก. เฝ้าแต่, มัวแต่, เช่น ก่นแต่จะร้องไห้.

 • ก่นสร้าง

  (โบ) ก. ขุดโค่นต้นไม้ตอไม้และแผ้วถางเพื่อปลูกสร้าง, โก่นสร้าง ก็ว่า.

 • ก้น

  น. ส่วนเบื้องล่างหรือส่วนท้ายของลําตัว, โดยปริยายหมายความถึงบริเวณก้นด้วย เช่น ล้างก้น; ส่วนล่างของภาชนะ เช่น ก้นหม้อ,ส่วนสุดของห้วงหรือแอ่ง เช่น ก้นบ่อ ก้นสระ ก้นคลอง, ตรงข้ามกับปาก; ส่วนสุดที่เหลือ เช่น ก้นเทียน ก้นบุหรี่.

 • ก้นกบ

  น. ปลายกระดูกสันหลังที่สุดลงมาข้างล่าง, พายัพเรียก ก้นหย่อน,โดยปริยายเรียกสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ก้นกบว่าวจุฬา.

 • ก้นกระดก

  (สำ) ว. ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ.

 • ก้นกุฏิ

  [-กุดติ] (ปาก) ว. ที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้.

 • ก้นครัว

  (ปาก) ว. ไม่ได้ออกหน้าออกตา.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒