ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กระเรียน ๑ '

  กระเรียน ๑  หมายถึง น. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Grus antigone ในวงศ์ Gruidaeคอยาว ขายาว ปีกกว้าง หางกว้างและสั้น หากินตามที่ราบลุ่ม กินพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก ไม่ชอบกินปลา,กาเรียน ก็เรียก.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กระเรียน ๒

  น. ชื่อเพลงไทยของเก่าสําหรับทําเพลงช้า เรียกว่า กระเรียนร้อง,ถ้ารับร้องบทละครเป็นเพลง ๒ ชั้น ท่อนต้นเรียกว่า กระเรียนร้องตัวผู้ ท่อนหลังเรียกว่า กระเรียนร้องตัวเมีย ต่อจากนี้ทําเพลงกระเรียนทองแล้วถึงกระเรียนร่อน เป็นเพลงเสภาร้องรับมโหรี.

 • กระโรกน้ำข้าว

  ดู เขยตาย.

 • กระโรกใหญ่

  ดู ชิงชี่.

 • กระไร

  ว. อะไร เช่น เขาไม่ว่ากระไร, อย่างไร เช่น จะทำกระไรดี, เท่าไรเช่น ถูกปรับเพียง ๑๐๐ บาทก็ไม่กระไรนัก, ทำไม, ไฉน, เช่นข้าแต่นเรศูรสมเด็จพระบิดาเจ้าข้าเอ่ย กระไรเลยไม่ปรานี.(ม. ร่ายยาว กุมาร).

 • กระลด

  [-หฺลด] (กลอน; แผลงมาจาก กลด) น. ร่ม เช่น เทียวทองธงชัยและแซงกระลดชุมสาย. (สมุทรโฆษ).

 • กระลบ

  [-หฺลบ] (กลอน; แผลงมาจาก กลบ) ก. ตระหลบ. ว. ฟุ้ง เช่น ก็หอมกระลบอบองค์. (ม. คําหลวง จุลพน).

 • กระลอก

  [-หฺลอก] (กลอน) แผลงมาจาก กลอก เช่นพื้นบรรพตเลื่อมล้วนมณีผา กระลอกรุ่งพรุ่งพรายถึงเมฆา.(สมบัติอมรินทร์), ใช้เข้าคู่กับคํา กระลับ หรือ กระลาย เป็นกระลับกระลอก หรือ กระลายกระลอก.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒