ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' กระยาง ๑ '

  กระยาง ๑  หมายถึง น. ขาหยั่ง เช่น อ้ายเหล่าเที่ยววิด พบหนองป้องปิด ทำเปนเชิงราง เอาไม้สามอัน ปักไว้เปนกระยาง แขวนโพงตรงกลางสาดน้ำเอาปลา. (คำพากย์เรื่องสุบิน), เขียนเป็น กระหยางก็มี เช่น ปักไว้เปนกระหยาง. (สุบินคำพากย์).

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กระยาง ๒

  น. นกยาง. (ดู ยาง ๑).

 • กระยาจก

  (ปาก) น. ยาจก, คนขอทาน, เช่น ตัวอ้ายพราหมณ์เถ้ากระยาจก.(มโนห์รา). (กระ + ป. ยาจก).

 • -กระยาด

  ใช้เข้าคู่กับคํา กระยืด เป็น กระยืดกระยาด.

 • กระยาหงัน

  น. วิมาน, สวรรค์ชั้นฟ้า, เช่น อวยชัยให้พรแล้วเทวัญ กลับคืนกระยาหงันชั้นฟ้า. (อิเหนา). (ม. กะยางัน ว่า สวรรค์, ที่อยู่ของเทวดา).

 • กระยิก

  ก. ขะยิก.

 • กระยิ้มกระย่อง

  ก. แสดงอาการดีใจหรืออิ่มใจ, ยิ้มย่อง ก็ว่า.

 • กระยึกกระยือ

  ว. หยิกไปหยิกมา, ไม่ตรง, ไม่เป็นระเบียบ, ยึกยือ ก็ว่า.

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒