ค้นหาคำศัพท์แบบเร่งด่วน


 

 • ความหมายของคำว่า ' -กระปำ '

  -กระปำ  หมายถึง ใช้เข้าคู่กับคํา กระปม เป็น กระปมกระปำ.

advertisement

 

คำที่ใกล้เคียงกัน

 • กระป่ำ ๑

  ว. เป็นปุ่มป่ำ เช่น บนเขากระป่ำ. (ม. คําหลวง กุมาร),มักใช้เข้าคู่กับคํา กระปุ่ม เป็น กระปุ่มกระป่ำ.

 • กระป่ำ ๒

  ว. อร่อย เช่น อนี้ต้นหว้าหวานกระป่ำ. (ม. คําหลวง กุมาร; มัทรี).

 • -กระปิ่ม

  ใช้เข้าคู่กับคํา กระปุ่ม เป็น กระปุ่มกระปิ่ม.

 • กระปุก

  น. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาหรือแก้วเป็นต้น รูปป้อม ๆ เตี้ย ๆขนาดเล็ก โดยมากปากแคบ ก้นสอบ, ลักษณนามเรียกทะลายของผลระกําหรือผลจาก เช่น ผลระกํากระปุกหนึ่ง ผลจาก ๒กระปุก.

 • กระปุกหลุก, กระปุ๊กลุก

  ว. อ้วนกลมน่าเอ็นดู.

 • กระปุ่ม

  (ถิ่น-อีสาน) น. เครื่องสานชนิดหนึ่ง ส่วนล่างใหญ่ ส่วนบนเล็กรูปกลม มีฝาสวมลงลึก สําหรับใส่สิ่งของ พ่อค้าหาบเร่มักใช้.

 • กระปุ่มกระป่ำ, กระปุ่มกระปิ่ม

  ว. มีปุ่มป่ำมาก เช่น ดูกระปุ่มกระปิ่มตุ่มติ่มเต็ม. (นิ. เพชร).

 


พจนานุกรมไทย-ไทย ออนไลน์

จุดประสงค์ของเว็บ เพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามความหมายของแต่ละคำ ขอบคุณข้อมูลจาก พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒